Eelvalik

 

Eelvalik on suunatud ettevõtetele, kes soovivad vakantsele ametikohale kandideerijatega teise värbamisetapi läbi viia ettevõtte siseselt. Eelvaliku teenus sisaldab ametikoha analüüsi, profiili koostamist, värbamiskanali valikut, tööpakkumise koostamist, CV-de ja kaaskirjade analüüsi, kandidaatide eelvalikut ning nende materjalide edastamist kliendile.