Täisteenus

 

Teenus sisaldab kompetentsete töötajate leidmiseks vajalikke toiminguid alates ametikoha analüüsi ja töötaja profiili koostamisest, värbamiskanali valikust, tööpakkumise koostamisest, CV-de ja kaaskirjade analüüsist ja eelvalikust, millele järgneb kandidaatide testimise ja intervjueerimise etapp kuni sobivate kandidaatide edastamiseni kliendile.

Soovi korral edastame kliendile värbamisprotsessi käigus kandidaatide intervjuude ja testide tulemused ning omapoolsed hinnangud ja anname kliendile konsultatsiooni lõpliku kandidaadi valiku teostamisel.