Konsultatsioon

 

Personali konsultatsiooniteenus on suunatud meie klientide personalitööga kokkupuutuvatele ametiisikutele.

Abistame personalidokumentatsiooni koostamisel (töölepingud, töösisekorra eeskirjad, ametijuhendid, isikukaardid, käskkirjad jms).

Abistame isikuandmete käitlemist puudutavate küsimuste tekkimisel ja aitame lahendada personalivärbaja töös tekkivaid eetilisi probleeme.